Документи

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

Бюджет 2014

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

Бюджет 2015

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

Бюджет 2016

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

Бюджет 2017, първа част

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

Бюджет 2017, втора част

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

Писмо за прием в първи клас

Документи » Други документи

Публикувано на 15.04.2018 от Савина Игнатова

Писмо за прием в първи клас в 191 ОУ "Отец Паисии" през учебната 2018/2019 година

 

 

Заповед за прием в първи клас

Документи » Заповеди

Публикувано на 15.04.2018 от Савина Игнатова (*)

Заповед за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година

 

 

АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504