Новини и съобщения

 

 

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Новини и съобщения » 

Публикувано на 15.09.2020 от Таня Георгиева

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf.

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

С цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родителите следва посочените материали да бъдат достъпни на електронните страници на поверените Ви детски градини и училища.

 

 

 

Отркиване на учебната 2020/2021 година!

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 09.09.2020 от Таня Георгиева

Уважаеми ученици и родители,

Учебната 2020/2021 година ще бъде открита на 15.09.2020 г. от 10:00 часа в присъствието на всички ученици от I до VII клас в двора на училището и при спазване на всички противоепидемични мерки на МЗ и МОН.

Всички ученици и родители, които ще влизат в сградата на училището е необходимо да носят предпазни маски за лице.

Родителска среща ще се проведе на 16.09.2020 от 17:30 часа. Присъствието на всички родители е желателно.

Директор

Савина Игнатова

 

 

 

191 ОУ "Отец Паисий" открива полудневна предучилищна група

Новини и съобщения » 

Публикувано на 14.08.2020 от Таня Георгиева

191 ОУ "Отец Паисий" открива полудневна предучилищна група за набор 2014 / 2015 г.

Кандидатстването става през сайта за детските градини: https://kg.sofia.bg/isodz/dz/511

Директор Савина Игнатова

191 ОУ "Отец Паисий"

с. Железница

 

 

 

Свободни места за 3-то класиране

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 18.06.2020 от Таня Георгиева

Обявяване на свободните места за 3-то класиране.

1 клас - 13 места

Подаване на заявление за 3-то класиране:

 

 

 

Получаване на удостоверения - 4 клас и бележници - 5, 6 клас.

Новини и съобщения » Покана

Публикувано на 15.06.2020 от Таня Георгиева

Уважаеми родители и ученици,

удостоверенията на 4 клас и бележниците на 5 и 6 клас ще бъдат връчени на 18.06.2020 при следния график:

9.00 ч. - 4 клас. Удостоверението се получава само срещу подпис от родителя.

9.30 ч. - 5 клас

10.00 ч. - 6 клас

Директор: Савина Игнатова

 

 

 

Списък на приетите ученици в I Монтесори клас - 2-ро класиране.

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 15.06.2020 от Таня Георгиева

На основание Заповед РД - 09 N 430/ 08.04.2020 г. за прием на ученици за учебната 2020/2021г. и Протокол Вх. N 3216/12.06.2020

1. Вх. N 3151 група 4 брой точки 9

2. Вх. N 3209 група 4 брой точки 0

3. Вх. N 3215 група 4 брой точки 4

 

 

 

Свободни места за 2-ро класиране

Новини и съобщения » 

Публикувано на 08.06.2020 от Таня Георгиева

Обявяване на свободните места за 2-ро класиране.

1 клас - 13 места

1 Монтесори клас - 1 място

Подаване на заявление за 2-ро класиране:

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

 

Класиране в 1-ви клас и 1-ви МОНТЕСОРИ клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 01.06.2020 от Таня Георгиева

Класиране в 1-ви клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Записване от 02.06.2020 до 05.06.2020 г. включително от 8.00 до 16.00 ч.

Носете свидетелство за завършена предучилищна група и акт за раждане за справка.

Класиране в 1-ви клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Класиране в 1-ви МОНТЕСОРИ клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Директор

Савина Игнатова

 

 

 

Празнична програма на столични училища по повод 11 май

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 10.05.2020 от Таня Георгиева

Празнична програма на столични училища по повод 11 май - ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието - София-град и Столична община.

youtube.com/watch?v=vF-clmS2wdQ&feature=youtu.be

 

 

 

УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Новини и съобщения » 

Публикувано на 27.04.2020 от Таня Георгиева

УТОЧНЕНИЕ

относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1ви клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец - Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата) :

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.


array(0) { }
Този сайт използва бисквитки Политика за поверителност