Новини и съобщения

 

 

 

УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Новини и съобщения » 

Публикувано на 27.04.2020 от Таня Георгиева

УТОЧНЕНИЕ

относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1ви клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец - Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата) :

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

 

 

 

Получаване на продукти по програма "Плод и мляко"

Новини и съобщения » 

Публикувано на 22.04.2020 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

на 27.04 от 11.30 до 12.30 часа в двора на училището ще се раздадат пакети по програма "Плод и мляко"

На място ще попълните декларация за съглалие да получите продуктите.

Моля носете маски, спазвайте дистанция и всички правила за безопасност.

Тези които не искат да получат продуктите по програмата, ще получат в Школо декларация за ОТКАЗ.

Нека я принтират, попълнят и подпишат, и снимана да я върнат.

Бъдете здрави!

Очакваме ви.

 

 

 

Облекчаване на кампанията за прием на документи за първи клас

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 16.04.2020 от Таня Георгиева

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

За да бъдат извършвани справки е необходимо да създадете следната организация:

В периода от 21 април до 21 май 2020 г., в края на всеки работен ден, Вие или упълномощени от Вас лица следва да изпращат в района чрез Системата за сигурно електронно връчване, в която училищата имат профили, а за тези без профили от служeбната електронна поща на училището, таблица с информацията за подадените заявления през деня. Информацията следва да е структурирана във файл (.xls) и да съдържа номер на заявление (за улеснение на училищата след получаване на справките), трите имена, дата на раждане на детето, три имена на родител/настойник – заявител.

След извършване на справките, районните администрации ще връщат информацията на училищата чрез същия комуникационен канал, чрез който са изискани. (ССЕВ/ел. поща)

2. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на районната администрация, училището или Електронния портал на СО.

По този начин родителите няма да се налага да посещават училищата, а ще изпращат заявленията си по електронната поща на съответното учебно заведение.

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.

Училищните сайтове днес са Вашите отворени към обществото врати. Моля още веднъж да направите преглед на информацията, която следва да е актуална, в помощ на родителите и учениците. Този информационен канал следва да дава възможност за равен достъп до образование, да е ориентиран към интересите и мотивацията на учениците, да е израз на прозрачността в управлението на училището и прокарването на държавната политика в училищното образование.

Успешна кампания! И нека всяко дете намери своето място в столичната образователна система!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

ПРИЗИВ ОТ 191 ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Новини и съобщения » 

Публикувано на 01.04.2020 от Таня Георгиева

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ЕКИПЪТ НА 191 УЧИЛИЩЕ ВИ ПРИЗОВАВА КЪМ СПОКОЙСТВИЕ, РАЗУМНО И ОБЕКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО Е ПОСТАВЕНО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ СМЕ ОБЕДИНЕНИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ - ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ!

РЕАЛНОСТТА ИЗИСКВА ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ДА СЪСРЕДОТОЧИМ УСИЛИЯТА СИ В ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ОБСТАНОВКА.

НЕОБХОДИМО Е ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ, КАКТО ОТ СТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ, ТАКА И ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ОТ РОДИТЕЛИТЕ.

В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ СМЕ АБСОЛЮТНО НАЯСНО,ЧЕ ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ И ВСИЧКИ ГО ОТЧИТАМЕ.

ЗАТОВА, ПРЕД НАС СТОИ ЗАДАЧАТА - СПОКОЙНО , РАЗУМНО И БАЛАНСИРАНО ДА СЕ СПРАВИМ И ДА ОТЧИТАМЕ ПОСТИГНАТОТО , СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВСЕКИ УЧЕНИК.

ПРИ ВРЪЩАНЕТО НИ В УЧИЛИЩЕ ЩЕ ОСИГУРИМ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ . ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ. ЩЕ БЪДЕ ОТДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИТЕ НА ВСЕКИ УЧЕНИК!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ С МЪДРОСТ И ТЪРПЕНИЕ ДА ПОСРЕЩНЕМ ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!

БЛАГОДАРЯ ЗА РАЗБИРАНЕТО !

 

 

 

Ежедневно да напомняме за спазване на правилата за лична хигиена и социална изолация

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 25.03.2020 от Таня Георгиева

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

Обръщение от директора на 191 ОУ "Отец Паисий"

Новини и съобщения » Други

Публикувано на 23.03.2020 от Савина Игнатова

Уважаеми ученици,родители и колеги,

Българската образователна система е поставена в непозната ситуация, изискваща отговорност, уважение, търпение, доверие и толерантност.

Уважаеми ученици,

Днес вие показахте, че можете да сте отговорни и изпълнителни. Това е времето, в което може да сте изследователи, художници и пътешественици. Четете книги - те ще ви пренесат във вълшебен свят, ще пътувате до прекрасни места!

Уважаеми родители!

Благодаря за подкрепата, разбирането и доверието! Доказахте отново, че с общи усилия можем да постигаме успехи.

Да бъдем полезни и в услуга на нашите деца, защото те имат нужда от вас, от вашата похвала и одобрение.

Посветете част от времето си, дайте им любовта си!

Уважаеми колеги,

Успяхте да оправдаете очакванията на обществото. За пореден път българският учител успя да докаже, че има сили, ресурс и организация да преминете на нова скорост.

Днес правим една голяма крачка, която впечатлява и е достойна за уважение. Българското училище е динамично, иновативно и креативно.

Преминавайки през възрожденското "Даскале, направи го човек!" стигаме до днешния ден, в който ние сме будители,творци и учители.

За вас,български учители, най-пъстрите цветя и най-прекрасните думи на признателност, благодарност и преклонение.

Вярвам във вашия потенциал, умения и достойния Ви труд за уважение!

Благодаря за усилията и съпричасността в тези дни на изпитание и отговорност към учениците, училището и образователната система!

Савина Игнатова,

Директор на 191 ОУ "Отец Паисий"

 

 

 

Прием 1-ви клас 2020/2021

Новини и съобщения » Обява

Публикувано на 20.03.2020 от Таня Георгиева

Срок 30.03.2020 - обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

От 21.04.2020 до 21.05.2020 вкл. - подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

01.06.2020 в 17.00 - обявяване на списъците на приетите ученици на първо класирене.

От 02.06.2020 до 05.06.2020 - записване на учениците приети на първо класиране.

08.06.2020 - обявяване на незаетите места за второ класиране.

От 09.06.2020 до 15.06.2020 вкл. 12.00 ч. - подаване на заявление за участие във второ класиране.

15.06.2020 г. в 18.00 - обявяване на списъците на приетите ученици на второ класирене.

от 16.06.2020 до 18.06.2020 вкл. до 17.00 ч. - записване на учениците приети на второ класиране.

18.06.2020 в 18.00 - обявяване на незаетите места за трето класиране

от 19.06.2020 до 22.06.2020 вкл. 12.00 ч. - подаване на заявление за участие във трето класиране.

22.06.2020 - в 18.00 ч. - обявяване на списъците на приетите ученици на трето класирене.

23.06.2020 до 24.06.2020 вкл. до 17.00 ч. записване на учениците приети на трето класиране.

24.06.2020 г. в 18.00 ч. - обявяване на свободните места след трето класиране.

от 25.06.2020 до 14.09.2020 г. вкл. - полълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището в РУО София град.

Брой ученици за прием в първи клас през учебната 2020 - 2021 година :

1 клас - 24 (двадесет и четири),

Монтесори клас - 7 (седем)

 

 

 

Съобщение

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 16.03.2020 от Савина Игнатова

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

 

Предприемане на незабавни действия във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 13.03.2020 от Таня Георгиева

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ следва НЕЗАБАВНО да предприемате действия и до понеделник да създадете организация за провеждане на обучение в електронна среда. Можете да свикате педагогически съвет или да намерите друг начин за информиране на педагогическите специалисти от повереното Ви училище и да вземете решение за организирана комуникация с всички участници в образователния процес – учители, ученици, родители. Вашите решения следва да гарантират здравето и безопасността на учениците и служителите от Вашето училище, да са съобразени с разпоредбите на отговорните институции, да са целесъобразни и ефективни.

В изпълнение на наше писмо изх. № РУО1-6301/ 10.03.2020 г. напомням, че следва да сте разработили комплекс от мерки за гарантиран дистанционен контакт с родителите и учениците с цел:

насърчаване на родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност;

използване на технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси.

До понеделник всеки директор на училище следва да създаде организация на времето за общуване между учители и ученици - задаване на учебни материали и обратна връзка между тях. Необходимо е да изготвите и да въведете форма за отчитане на ангажираността на педагогическите специалисти (няма унифицирана, всеки да изработи своя).

В срок до 14:00 часа на 14.03.2020 г. (събота), всеки от Вас трябва да уведоми експерта по организация на средното образование или експерта по професионално образование за създадената организация за провеждане на обучение в електронна среда.

Ситуацията е извънредна и предполага взимането на решения на място от всеки от Вас. Преценете възможностите си и направете най-добрата организация за Вашите учители и ученици. Ресурси има и не се страхувайте да ги използвате.

Опазването на живота и здравето на учениците и учителите е първостепенна грижа и използването на различни форми на онлайн обучение е най-добрия начин да го постигнете.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

Затварят училищата в София за седмица

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 13.03.2020 от Таня Георгиева

Това съобщи кметът на Столична община Йорданка Фандъкова

"Затваряме училищата на територията на Столична община за срок от седмица, считано от понеделник". Това каза кметът на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с предприетите мерки срещу разпространението на COVID-19 в София, съобщава „Фокус“.


array(0) { }
Този сайт използва бисквитки Политика за поверителност