Документи

 

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 25.03.2022 от Таня Георгиева

191 ОУ "Отец Паисий" работи по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.,

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

 


array(0) { }
Този сайт използва бисквитки Политика за поверителност