Документи

 

Бюджет 1-во тримесечие 2020 г.

Документи » Бюджет

Публикувано на 23.04.2020 от Таня Георгиева

Бюджет 1-во тримесечие 2020 г.

 

 

Заявленията за кандидатстване в 1-ви клас по електронен път.

Документи » Административни услуги

Публикувано на 16.04.2020 от Таня Георгиева

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки, изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца

- Удостоверение за раждане на детето.

Вие само изтегляте и попълвате "Заявленията за кандидатстване" и го изпращате на zel_191ou@abv.bg

 

 

Най-важна информация за вашето здраве

Документи » Други документи

Публикувано на 10.04.2020 от Таня Георгиева

Бъдете отговорни към вашето здраве и здравето на останалите.

 

 

Как се пренася COVID 19

Документи » Други документи

Публикувано на 10.04.2020 от Таня Георгиева

Как се пренася вирусът?

Преди всичко чрез капкова инфекция на/през дихателните пътища. Както и вирусите на настинките и грипа корона-вирусите се разпространяват преди всичко чрез телесните течности на заразените лица, напр. слюнка или секрет от носа. Индиректна инфекция е възможна чрез заразени повърхности или докосване. Затова избягвайте да докосвате очите си с неизмити ръце.

Как мога да се предпазя от заразяване?

Най-важната превантивна мярка: щателно и често измиване на ръцете, тъй като вирусите по правило попадат върху лицето чрез ръцете и оттам в тялото.

Да се избягват ръкостискането и физическият контакт.

Там, където е възможно, да се спазва в идеалния случай дистанция от минимум 2 м спрямо другите хора. Освен това е важно да се избягват по-големи струпвания на хора в засегнатите региони.

Вашата аптека може да Ви посъветва за това

За да се предпазим от грип, има смисъл да се направи ваксина. Официално тя се препоръчва на всички хора над 60 г., както и на определени рискови групи.

Вашият лекар или аптекар ще Ви посъветват.

Как мога да предпазя другите от инфекция?

Който вероятно е заразен, предпазва себе си и другите като киха в носна кърпа и кашля, при което веднага изхвърля носната кърпа – най-добре в контейнер/кофа с капак. Евентуално се киха и кашля във вътрешната страна на лакътя. След почистване на носа винаги да се измиват ръцете.

Как да се използват дезинфектантите за ръце и маските?

Необходимо е да се използват в клиниките и лекарските кабинети. За населението като цяло медиците засега не виждат необходимост. Ако настъпят промени или влязат в сила правила, Вашият лекар или аптекар ще Ви обърне внимание върху това.

Как да разбера, че съм се заразил?

При повечето хора заболяването протича подобно на по-тежка настинка. Тя обаче може да подпомогне възпаление на белите дробове.

Типични симптоми са:

• суха кашлица

• температура

• затруднено дишане.

От заразяването до появата на първите оплаквания могат да изминат до 27 дни според ситуацията в момента. И в това време е възможно лицето вече да е преносител на заразата. Според актуални научни данни особено тежко протича заболяването при възрастни и пациенти с вече установени/ предишни заболявания. Деца и иначе здрави възрастни не се разболяват толкова тежко.

Как се лекува инфекцията?

Понастоящем няма ваксина срещу корона-вирус и лекарства, които да действат целенасочено срещу вируса. Лекарите могат да смекчат силата на оплакванията Евентуално предписват антибиотик, за да лекуват допълнителни бактериални инфекции. Освен това могат да улеснят дишането на пациента с кислород. В този случай пациентите биват лекувани в клиника.

 

 

10 прости правила за предотвратяване на разпространението на Коронавирус

Документи » Други документи

Публикувано на 10.04.2020 от Таня Георгиева

1. Измервайте телесната температура на входа на дружеството. Не допускайте влизането на работещи и външни посетители с температура над 37,0оС.

Не допускайте влизане на външни лица без маски.

2. Поставете плакати, които насърчават работещите да остават вкъщи, когато са болни със симптоми на коронавирус /температура над 37,0оС, кашлица, затруднено дишане/.

3. Поставете на видни места информационни постери, които насърчават миенето на ръце (със сапун и вода за най-малко 20 секунди) и дезинфектирането им (с дезинфектант на алкохолна основа с най-малко 60-95% алкохол).

4. Осигурете на достъпни за всички работещи места сапун, вода и дезинфектант и при необходимост осигурете маски.

5. Направете график за по-често почистване дезинфектиране на работните места, помещенията за почивка и хранене, дръжките на вратите и др. общодостъпни повърхности и предмети, дезинфектиране насанитарно-битовите помещения с хлорна вар.

6. Редовно да се проветряват работните помещения.

7. Ограничете преките контакти между работещите и на работещите с външни лица.

8. Организирайте изолиране на разболяло се лице на територията на дружеството със симптоми на коронавирус или грип до идване на здравните служби.

9. Осигурете тъкани и кошчета за отпадъци, облицовани с найлонов плик, така че да могат да се изпразнят, без да контактуват със съдържанието им.

10. Ограничете пътуванията в региони с разпространение на коронавирус

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Документи » Заповеди

Публикувано на 07.04.2020 от Таня Георгиева

1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както

следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 07.04.2020 от Таня Георгиева

В прикачения файл може да намерите следните документи:

1. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

2. Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

4. Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО

5. Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите

6. Служебна бележка за резултатите от изпит за проверка на способностите

7. Протокол за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

8. Протокол за дежурство при провеждане на изпит за проверка на способностите по музика/профил „Физическо възпитание и спорт“

9. Общ протокол за резултатите от проверка на способностите по музика и по физическо възпитание и спорт.

10. Индивидуален протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

11. Протокол на комисията по проверка и оценка на способностите за резултатите от изпита по изобразително изкуство

12. Общ протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите.

13. Протокол за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

14. Протокол за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

15. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

16. Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас

 

 

Критерии за прием в първи клас

Документи » Правилници

Публикувано на 20.03.2020 от Савина Игнатова

 

 

 

Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19

Документи » Правила

Публикувано на 19.03.2020 от Таня Георгиева

Мерки за недопускане на разпространението на заразата с COVID – 19

 

 


АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504