Документи

 

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за преминаване в ОРЕС

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни) т. 3

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни) т.1 и т. 2

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

Дневен режим на училището за учебната 2020/2021 година

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Дневен режим на училището за учебната 2020/2021 година

 

 

Етичен кодекс на училищната общност в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

Документи » Правилници

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Етичен кодекс на училищната общност в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на учениците в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

Документи » Програми

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Програма за превенция на ранното напускане на учениците в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 191 ОУ "Отец Паисий"

Документи » Програми

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 191 ОУ "Отец Паисий"

 

 

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

 

 


АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504