Новини и съобщения

 

 

 

191 ОУ "Отец Паисий" открива полудневна предучилищна група

Новини и съобщения » 

Публикувано на 14.08.2020 от Таня Георгиева

191 ОУ "Отец Паисий" открива полудневна предучилищна група за набор 2014 / 2015 г.

Кандидатстването става през сайта за детските градини: https://kg.sofia.bg/isodz/dz/511

Директор Савина Игнатова

191 ОУ "Отец Паисий"

с. Железница

 

 

 

Свободни места за 3-то класиране

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 18.06.2020 от Таня Георгиева

Обявяване на свободните места за 3-то класиране.

1 клас - 13 места

Подаване на заявление за 3-то класиране:

 

 

 

Получаване на удостоверения - 4 клас и бележници - 5, 6 клас.

Новини и съобщения » Покана

Публикувано на 15.06.2020 от Таня Георгиева

Уважаеми родители и ученици,

удостоверенията на 4 клас и бележниците на 5 и 6 клас ще бъдат връчени на 18.06.2020 при следния график:

9.00 ч. - 4 клас. Удостоверението се получава само срещу подпис от родителя.

9.30 ч. - 5 клас

10.00 ч. - 6 клас

Директор: Савина Игнатова

 

 

 

Списък на приетите ученици в I Монтесори клас - 2-ро класиране.

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 15.06.2020 от Таня Георгиева

На основание Заповед РД - 09 N 430/ 08.04.2020 г. за прием на ученици за учебната 2020/2021г. и Протокол Вх. N 3216/12.06.2020

1. Вх. N 3151 група 4 брой точки 9

2. Вх. N 3209 група 4 брой точки 0

3. Вх. N 3215 група 4 брой точки 4

 

 

 

Свободни места за 2-ро класиране

Новини и съобщения » 

Публикувано на 08.06.2020 от Таня Георгиева

Обявяване на свободните места за 2-ро класиране.

1 клас - 13 места

1 Монтесори клас - 1 място

Подаване на заявление за 2-ро класиране:

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 

 

 

Класиране в 1-ви клас и 1-ви МОНТЕСОРИ клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 01.06.2020 от Таня Георгиева

Класиране в 1-ви клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Записване от 02.06.2020 до 05.06.2020 г. включително от 8.00 до 16.00 ч.

Носете свидетелство за завършена предучилищна група и акт за раждане за справка.

Класиране в 1-ви клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Класиране в 1-ви МОНТЕСОРИ клас на 191 ОУ "Отец Паисий"

Директор

Савина Игнатова

 

 

 

Празнична програма на столични училища по повод 11 май

Новини и съобщения » Новини

Публикувано на 10.05.2020 от Таня Георгиева

Празнична програма на столични училища по повод 11 май - ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието - София-град и Столична община.

youtube.com/watch?v=vF-clmS2wdQ&feature=youtu.be

 

 

 

УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Новини и съобщения » 

Публикувано на 27.04.2020 от Таня Георгиева

УТОЧНЕНИЕ

относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1ви клас, уведомяваме следното:

Заявлението за кандидатстване представлява образец - Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Системата) :

https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).

Оставаме на разположение!

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.

 

 

 

Получаване на продукти по програма "Плод и мляко"

Новини и съобщения » 

Публикувано на 22.04.2020 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

на 27.04 от 11.30 до 12.30 часа в двора на училището ще се раздадат пакети по програма "Плод и мляко"

На място ще попълните декларация за съглалие да получите продуктите.

Моля носете маски, спазвайте дистанция и всички правила за безопасност.

Тези които не искат да получат продуктите по програмата, ще получат в Школо декларация за ОТКАЗ.

Нека я принтират, попълнят и подпишат, и снимана да я върнат.

Бъдете здрави!

Очакваме ви.

 

 

 

Облекчаване на кампанията за прием на документи за първи клас

Новини и съобщения » Важна информация

Публикувано на 16.04.2020 от Таня Георгиева

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомявам за следното решение на Столична община:

1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

За да бъдат извършвани справки е необходимо да създадете следната организация:

В периода от 21 април до 21 май 2020 г., в края на всеки работен ден, Вие или упълномощени от Вас лица следва да изпращат в района чрез Системата за сигурно електронно връчване, в която училищата имат профили, а за тези без профили от служeбната електронна поща на училището, таблица с информацията за подадените заявления през деня. Информацията следва да е структурирана във файл (.xls) и да съдържа номер на заявление (за улеснение на училищата след получаване на справките), трите имена, дата на раждане на детето, три имена на родител/настойник – заявител.

След извършване на справките, районните администрации ще връщат информацията на училищата чрез същия комуникационен канал, чрез който са изискани. (ССЕВ/ел. поща)

2. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .doc, който родителите могат да изтеглят от сайта на районната администрация, училището или Електронния портал на СО.

По този начин родителите няма да се налага да посещават училищата, а ще изпращат заявленията си по електронната поща на съответното учебно заведение.

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.

Училищните сайтове днес са Вашите отворени към обществото врати. Моля още веднъж да направите преглед на информацията, която следва да е актуална, в помощ на родителите и учениците. Този информационен канал следва да дава възможност за равен достъп до образование, да е ориентиран към интересите и мотивацията на учениците, да е израз на прозрачността в управлението на училището и прокарването на държавната политика в училищното образование.

Успешна кампания! И нека всяко дете намери своето място в столичната образователна система!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504