191 основно училище "Отец Паисий" - Железница

Официален информационен сайт на 191 основно училище "Отец Паисий" - Железница. (Бета версия)

Новини, обяви и съобщения

Родителска среща за началото на учебната 2022 - 2023 г.

Новини и съобщения » Новини

Скъпи родители,

родителската среща за началото на учебната година ще бъде на 20.09.2022 от 17.30 ч.

Заповядайте!

Цялото съобщение »

Тържествено откриване на учебната 2022 - 2023 г.

Новини и съобщения » Новини

Уважаеми ученици, родители и гости!

Тържествено откриването на учебната 2022 - 2023 г. ще се състои в 191 ОУ "Отец Паисий" от 9.30 ч. в двора на училището.

Заповядайте.

Директор: Савина Игнатова.

Цялото съобщение »

Класиране за 1 клас през ИСОДЗ

Новини и съобщения » Новини

КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ ИСОДЗ

1 АВЛ

2 АЗС

3 ВРГ

4 ЙНВ

5 ЙБЗ

6 ЛИН

7 МНИ

8 МГТ

9 ММВ

10 НДХ

11 НЕК

12 СФИ

13 ТКП

14 ФРК

Цялото съобщение »

 

 

Обучение и учебна дейност

Национално външно оценяване - 4 клас

Обучение » Начално обучение

Математика - 10 май 2016 г.

Български език и литература - 12 май 2016 г.

Човекът и природата - 13 май 2016 г.

Човекът и обществото - 16 май 2016 г.

Цялото съобщение »

Турнир по футбол. Момичета I-IV клас

Обучение » Физическо възпитание и спорт

Нашите момичета спечелиха 3 място

Цялото съобщение »

Турнир по мини волейбол

Обучение » Физическо възпитание и спорт

НСА "Васил Левски"

Цялото съобщение »

 

 

Документи, формуляри и заявления

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Документи » 

191 ОУ "Отец Паисий" работи по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.,

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Съдържание на документа »

План програма за обучение по БДП - 2022 г.

Документи » Програми

План програма за обучение по БДП - 2022 г.

Съдържание на документа »

Заповед на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г

Документи » Заповеди

Здравейте родители, учители и ученици!

Съгласно заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката,

в периода от 24 – 28.01.2022 г. учениците от V и VI клас преминават в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда)

Учениците от I - IV клас и VII клас се обучават присъствено.

Приложена е заповедта на министъра на образованието.

Бъдете здрави и се пазете.

Съдържание на документа »

Най-новите снимки в нашият албум


АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504