Документи

 

Oт 15.02.2021 присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас.

Документи » Заповеди

Публикувано на 14.02.2021 от Таня Георгиева

Oт 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището”

 

 

Бюджет декември 2020 г.

Документи » Бюджет

Публикувано на 14.02.2021 от Таня Георгиева

Бюджет декември 2020 г.

 

 

Бюджет януари 2021 г.

Документи » Бюджет

Публикувано на 14.02.2021 от Таня Георгиева

Бюджет януари 2021 г.

 

 

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Документи » Заповеди

Публикувано на 02.02.2021 от Таня Георгиева

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Директор

Савина Игнатова

191 ОУ "Отец Паисий"

 

 

Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Документи » Заповеди

Публикувано на 02.02.2021 от Таня Георгиева

Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Директор

Савина Игнатова

191 ОУ "Отец Паисий"

 

 

Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за преминаване в ОРЕС

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни) т. 3

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни) т.1 и т. 2

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни)

Документи » Заявления

Публикувано на 05.01.2021 от Таня Георгиева

Уважаеми родители,

прилагаме документи за ОРЕС.

 

 

АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504