Документи

 

Дневен режим на училището за учебната 2020/2021 година

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Дневен режим на училището за учебната 2020/2021 година

 

 

Етичен кодекс на училищната общност в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

Документи » Правилници

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Етичен кодекс на училищната общност в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на учениците в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

Документи » Програми

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Програма за превенция на ранното напускане на учениците в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021г.

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 191 ОУ "Отец Паисий"

Документи » Програми

Публикувано на 23.10.2020 от Таня Георгиева

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в 191 ОУ "Отец Паисий"

 

 

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

 

 

Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден в 191 ОУ "Отец Паисий" - 2020/2021

Документи » Програми

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Годишна училищна програма за целодневната организация на учебния ден в 191 ОУ "Отец Паисий" - 2020/2021

 

 

Правилник за дейността на 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Правилник за дейността на 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

 

 

Форми на обучение в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Форми на обучение в 191 ОУ "Отец Паисий" за учебната 2020/2021

 

 

Училищен учебен план 3 - 7 клас и Монтесори

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Училищен учебен план 3 - 7 клас и Монтесори

 

 

Училищен учебен план 1- 4 клас и Монтесори

Документи » Документи от общ характер

Публикувано на 22.10.2020 от Таня Георгиева

Училищен учебен план 1- 4 клас и Монтесори

 

 

АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504