Документи

 

Бюджет 2-ро тримесечие 2019 г.

Документи » Бюджет

Публикувано на 08.07.2019 от Таня Георгиева

Бюджет 2-ро тримесечие 2019 г.

 

 

Заповед по повод набиране на оферти "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Документи » Заповеди

Публикувано на 18.06.2019 от Таня Георгиева

Заповед по повод набиране на оферти "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по програма "Училищен плод"

Документи » Други документи

Публикувано на 15.05.2019 от Таня Георгиева

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по програма "Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по програма "Училищно мляко"

 

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 

 

Администреативни услуги предоставяни от 191 ОУ "Отец Паисий" с. Железница

Документи » Други документи

Публикувано на 29.01.2019 от Таня Георгиева

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

Бюджет 2014

Документи » Бюджет

Публикувано на 16.04.2018 от Савина Игнатова

 

 

АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504