Обучение

 

Български език и литература

Преподаватели :
Невянка Христова

 

Математика

Преподаватели :
Ели Колева

 

География

Преподаватели :
Савина Игнатова
Елена Диновска

 

Физика и астрономия

Преподаватели :
Ели Колева

 

Химия и опазване на околната среда

Преподаватели :
Ася Стоянова

 

Биология и здравно образование

Преподаватели :
Ася Стоянова

 

Английски език

Преподаватели :
Божанка Маринова

 

Информационни технологии

Преподаватели :
Ели Колева

 

Домашен бит и техника

Преподаватели :
Милчо Димитров

 

Изобразително изкуство

Преподаватели :
Милчо Димитров

 

Физическо възпитание и спорт

Преподаватели :
Яна Маринова

 

Музика

Преподаватели :
Ана Седефчева
Невянка Христова

 

Начално обучение

Преподаватели :
Тихомира Георгиева
Албена Аронова
Юлия Блажева
Анна Седефчева
Учител ЦДО
Ася Стоянова
Таня Георгиева

 

Полуинтернатни групи

 

Обща информация


 

Всички категории


АДРЕС

  • Сдрес: 1475 Железница, ул. Плана планина №11
    София, България
  • Email: zel_191ou@abv.bg
  • Website: http://191ou.info
  • Телефон: 0884801766
  • Телефон: 09927504